Xuchen PAN(潘叙辰)

avatar 

Master of Engineering,
Big Data Analysis Group,
State Key Laboratory of Software Development Environment,
School of Computer Science and Enigneering,
Beihang University (BUAA)
Haidian, Beijing, China

  1. [PVLDB 2022] Yongxin Tong, Xuchen Pan, Yuxiang Zeng, Yexuan Shi, Chunbo Xue, Zimu Zhou, Xiaofei Zhang, Lei Chen, Yi Xu, Ke Xu, Weifeng Lv. "Hu-Fu: Efficient and Secure Spatial Queries over Data Federation", Proceedings of the VLDB Endowment, 2022.
  1. National Scholarship

  2. Outstanding Postgraduate of Beihang University