Publications

You can find my publications on my dblp profile or my Google Scholar profile.

2022

 1. TKDE 2022
  Yexuan Shi, Yongxin Tong, Yuxiang Zeng, Zimu Zhou, Bolin Ding, and Lei Chen
  IEEE Transactions on Knowledge and Data Engineering. 2022
 2. VLDB 2022
  Yongxin Tong, Xuchen Pan, Yuxiang Zeng,  Yexuan Shi, Chunbo Xue, Zimu Zhou, Xiaofei Zhang, Lei Chen, Yi Xu, Ke Xu, and Weifeng Lv
  Proceedings of the VLDB Endowment. 2022
 3. ICDE 2022
  Yexuan Shi, Yongxin Tong, Yuxiang Zeng, Zimu Zhou, Bolin Ding, and Lei Chen
  In the 38th IEEE International Conference on Data Engineering. 2022

2021

 1. TKDE 2021
  Yi Xu, Yongxin Tong,  Yexuan Shi, Qian Tao, Ke Xu, and Wei Li
  IEEE Transactions on Knowledge and Data Engineering. 2021
 2. MIS 2021
  Yexuan Shi, Yongxin Tong, Zhiyang Su, Di Jiang, Zimu Zhou, and Wenbin Zhang
  IEEE Intelligent Systems. 2021

2020

 1. ICDE 2020
  Qian Tao, Yongxin Tong, Zimu Zhou,  Yexuan Shi, Lei Chen, and Ke Xu
  In the 36th IEEE International Conference on Data Engineering. 2020

2019

 1. AAAI 2019
  Pan Xu,  Yexuan Shi, Hao Cheng, John P. Dickerson, Karthik Abinav Sankararaman, Aravind Srinivasan, Yongxin Tong, and Leonidas Tsepenekas
  In the 33rd AAAI Conference on Artificial Intelligence. 2019
 2. AAAI 2019
  Boming Zhao, Pan Xu,  Yexuan Shi, Yongxin Tong, Zimu Zhou, and Yuxiang Zeng
  In the 33rd AAAI Conference on Artificial Intelligence. 2019
 3. ICDE 2019
  Yi Xu, Yongxin Tong,  Yexuan Shi, Qian Tao, Ke Xu, and Wei Li
  In the 35th IEEE International Conference on Data Engineering. 2019
 4. ICDE 2019
  Feifei Kou, Zimu Zhou, Hao Cheng, Junping Du,  Yexuan Shi, and Pan Xu
  In the 35th IEEE International Conference on Data Engineering. 2019